Interaksi di dalam dan di luar kelas sama perlunya.

Ketika Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa STPK Matauli bersama dalam sebuah lapangan futsal.

Leave a Reply